woensdag 22 april 2020

Elke school is verplicht om tussen 15 april en 15 mei een eindtoets af te nemen. Op onze school hebben we gekozen voor Route 8. De score op de eindtoets leidt tot een advies voor Voortgezet Onderwijs. Echter, begin maart hebben alle groep 8 leerlingen al een schooladvies gekregen gebaseerd op de toetsresultaten in de afgelopen 3 jaar. Dit schooladvies is leidend.

Ga terug naar de vorige pagina