Spelen in de zandbak

Overblijven

Tussenschoolse Opvang

e-mail: tsokievitshoek@hotmail.nl

Op obs De Kievitshoek bestaat de mogelijkheid om kinderen tussen de middag over te laten blijven. Anna Mulder, Nanda Loeve, Natitsia Vinkes en Jantina Van der Weide dragen zorg voor de overblijf. De regels voor het overblijven zijn vastgelegd in een reglement. De kosten van het overblijven bedragen € 1,50 per keer per kind. De afrekening gebeurt elke maand. Daarvan krijgt u een nota. Het geld kan overgemaakt worden naar de speciaal daarvoor bestemde bankrekening.

U dient tijdig, uiterlijk voor 9.00 uur op de dag van het overblijven, te laten weten of u uw kind wilt laten overblijven. Gebruik daarvoor ons emailadres: tsokievitshoek@hotmail.nl,of bel/app met Anna Mulder 06- 48195027

Er is school ook een TSO-commissie

De TSO-commissie:

Jaccolien Adolf Koning Directieondersteuning kievitshoek@talentwesterveld.nl
Anna Mulder penningmeester tsokievitshoek@hotmail.nl

 

Daar waar leren leuk is!