Spelen in de zandbak

Overblijven

Tussenschoolse Opvang

e-mail: tsokievitshoek@hotmail.nl

Op obs De Kievitshoek bestaat de mogelijkheid om kinderen tussen de middag over te laten blijven. Fokje Tazelaar, Christa Leffers, Anna Mulder, Nanda Loeve en Laura van Vliet dragen zorg voor de overblijf. De regels voor het overblijven zijn vastgelegd in een reglement. De kosten van het overblijven bedragen € 1,50 per keer per kind. De afrekening gebeurt elke maand. Daarvan krijgt u een nota. Het geld kan overgemaakt worden naar de speciaal daarvoor bestemde bankrekening.

U dient tijdig, uiterlijk voor 9.00 uur op de dag van het overblijven, te laten weten of u uw kind wilt laten overblijven. Gebruik daarvoor ons emailadres: tsokievitshoek@hotmail.nl,of bel met Christa Leffers,   06-13482322

Er is school ook een TSO-commissie

De TSO-commissie:

André Westerveld directeur kievitshoek@talentwesterveld.nl
Laura van Vliet penningmeester tsokievitshoek@hotmail.nl

 

Daar waar leren leuk is!