Daar waar leren leuk is
OBS de Kievitshoek
OBS de Kievitshoek

OBS De Kievitshoek

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. U vertrouwt uw kind een groot deel van de dag toe aan de zorg van de leraren van een school. De school kies je daarom heel bewust. Scholen verschillen steeds meer, dat maakt het kiezen moeilijk. Deze site kan u helpen bij het bewust kiezen van een basisschool. Hier kunt u een beetje de sfeer proeven, welke uitgangspunten wij hanteren, op welke manier wij kwaliteit leveren en over wat wij uw kind leren, waarom we dat doen en op welke manier.

Veel plezier met deze site. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een toelichting. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, laat het ons weten.

Activiteiten

Dit staat er de komende tijd te gebeuren:

  • 22 maart, nationale rekendag
  • 24 maart, nationale pannenkoekdag
  • 13 april paasbrunch

 

Voor in de agenda

– donderdag 13 april blijven alle kinderen over voor de door de OR verzorgde paasbrunch, dit betekent dat  alle kinderen die dag uit zijn om 14.15 uur

– donderdag 11 mei (de hele dag), zijn alle kinderen vrij i.v.m. de laatste cursusdag voor ons team van de Kanjertraining

– donderdagmiddag 8 juni zijn alle kinderen vrij i.v.m. cursus van de leerkrachten

 

Laatste nieuws

Wij zijn blij te kunnen mededelen dat vanaf maandag 6 februari Marije de Boer  (IB’er)weer volledig aan het werk is.

Tevens zal Jaccolien Adolf af en toe op school te zien zijn, zij zal (heel mondjesmaat) taken gaan oppakken die te maken hebben met haar functie als directeur-ondersteuner.

Kanjertraining op onze school,  6 en 7 februari voor de leerkrachten.

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder-kindtraining. Inmiddels is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en streven we de volgende doelen na.

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

De Kanjertraining is in feite dan ook meer dan alleen een methode, het vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. Gaat er dan nooit meer iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. Regelmatig horen we dat kinderen zich weer veilig voelen op school, dat ouders weer serieus worden genomen en de leerkrachten hun vak weer terugkrijgen.

 

 

visual_3

visual_1

visual_2

visual_4