Visie op onderwijs

Op OBS De Kievitshoek hebben wij het streven om onze missie/visie van de school zo duidelijk en concreet mogelijk te houden, zodat voor eenieder duidelijk is waar wij voor staan en gaan. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de ‘Golden Circle’. Deze cirkel werkt van binnen naar buiten. Alles wat wij op OBS De Kievitshoek doen zal in het teken staan van de WHY. Deze Why en How  zijn als volgt beschreven op OBS De Kievitshoek:

Why
Met ons onderwijs en onze begeleiding op OBS De Kievitshoek bieden we alle leerlingen en leerkrachten de kans zich te kunnen ontwikkelen tot competente personen. Daaronder verstaan we het vermogen om te denken, te voelen en te handelen.

How
In een sfeer van veiligheid en vertrouwen begeleiden we de leerlingen om zicht te krijgen op zichzelf en de eigen mogelijkheden, om van daaruit persoonlijke groei te ervaren in kennis en vaardigheden. Verwondering en nieuwsgierigheid vormen voor ons het begin van leren en ontwikkeling. Hiermee ontwikkelen we het vermogen om onderzoekend te leren.

Op onze school willen wij dat de leerlingen zich veilig, gehoord en gezien voelen. Waar ze elkaars verschillen zien en accepteren. Waar ze leren vertrouwen, een stem krijgen en leren hoe ze die stem krijgen en kunnen inzetten.

Een positieve relatie binnen de driehoek leerlingen, ouders en leerkrachten is voorwaardelijk om ons onderwijs te laten bloeien en onze leerlingen te laten groeien.

What
De What zijn alle uitwerkingen, middelen en manieren hoe we de Why en How tot stand brengen. Deze manieren zijn te zien in ons dagelijks handelen, staan deels beschreven in de schoolgids en het schoolplan en als afspraken vastgelegd binnen het team middels de kwaliteitskaarten.