In het Intern Ondersteuningsdocument (OID) staat beschreven hoe wij onze ondersteuning aan onderwijsbehoeften van kinderen vormgeven en welke stappen daarbij worden doorlopen.

Intern ondersteuningsdocument 22-23