Privacyverklaring

Door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de school gebonden aan Europese regelgeving omtrent privacy. Op stichtingsniveau is de AVG uitgewerkt en binnen alle scholen van stichting Talent geïmplementeerd. De privacyverklaring staat op de website van stichting Talent en is via onderstaande link te raadplegen. Voor vragen kunt u zich wenden naar de directie.

Link naar privacyverklaring