Spelen in de zandbak

Buitenschoolse opvang

Basisschool De Kievitshoek mag dan een kleine plattelandsschool zijn. Er bestaat een mogelijkheid voor buitenschoolse opvang. Sinds 1 januari 2014 wordt de opvang verzorgd door kinderopvang Kaka:

Kinderopvang KaKa is in 2009 gestart in de gemeente Westerveld als kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang op locatie Eemster (bij Dwingeloo). KaKa staat voor kwaliteit en kleinschaligheid. Dit zijn de pijlers van onze organisatie: wij bieden kwalitatief goede opvang op een kleinschalige manier. Naast de dagelijkse verzorging van uw kind(eren) is er in de groep voor ieder kind genoeg liefde en aandacht, of je nu heel druk bent of juist heel rustig, verlegen of juist heel open. Wij willen voor de kinderen een thuissituatie creëren waar ze zich naar eigen wens kunnen ontspannen of inspannen, kunnen spelen of relaxen, creatief bezig zijn of lekker een boek lezen.

In de afgelopen vijf jaar is Kinderopvang KaKa flink gegroeid. Sinds januari 2014 hebben wij een  negental locaties voor buitenschoolse opvang, zes kinderdagverblijven en sinds dit jaar ook zeven peuterspeelzalen. Zeer recent is ook onze start met de gastouderopvang, voor die mensen die het nog kleinschaliger en flexibeler willen dan onze andere kinderopvang al biedt. In Wilhelminaoord heeft Kinderopvang KaKa sinds januari 2014 een buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal.

Kinderopvang KaKa hoopt en verwacht dat we in Wilhelminaoord een goede invulling kunnen geven aan de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang. Daarbij staan wij altijd erg open voor vragen en opmerkingen van de ouders. Met elkaar blijven we werken aan het verbeteren van de opvangmogelijkheden. Zo zijn wij nu op vraag van enkele ouders aan het kijken of het mogelijk is in Wilhelminaoord ook te starten met een kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar. Daarbij willen we, in overleg met de school, met ingang van het nieuwe schooljaar een overstap maken naar het dorpshuis voor de buitenschoolse opvang en wellicht dan ook het kinderdagverblijf. Uiteraard houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen en we hopen u allen een keer te ontmoeten op een ouderbijeenkomst voor een nadere kennismaking.

Vriendelijke groet,

Renate Masselink en Tom de Kort

Kinderopvang KaKa.

Meer informatie via de website van Kaka: www.kinderopvangkaka.nl U kunt de kinderopvang bereiken op 0521-571653 of via info@kinderopvangkaka .nl

Diensten
De openingstijden sluiten aan bij de schooltijden van o.b.s. De Kievitshoek.

Maandag 15:30 – 18:00 uur
Dinsdag 15:30 – 18:00 uur
Donderdag 15:30 – 18:00 uur

Openingstijden: 15:30 – 18:00 uur

Adres
Linthorst Homanstraat 24
8384 EE Wilhelminaoord
Telefoon 0521 – 341977

Leidster: Marlies Winters

Ik ben Marlies Winters – Westerhof. Samen met mijn man en 2 kinderen woon ik in Steenwijk. Zelf ben ik opgegroeid in Wilhelminaoord en de wens is dan ook om terug te verhuizen naar het dorp. Sinds 2011 ben ik werkzaam voor Kinderopvang Kaka, op de locatie in Vledder en sinds Januari combineer ik dat met de locatie in Wilhelminaoord. De reden dat ik bij kinderopvang Kaka ben gaan werken is de kleinschaligheid, ik geef kinderen graag de kans zichzelf te zijn in een huiselijke omgeving. Ik ben van mening dat wanneer een kind zich veilig en vertrouwd voelt, hij met alle vrijheid zich zal ontwikkelen en de wereld om zich heen met vertrouwen zal ontdekken. Met het vertrouwen dat we ook de kinderen in Wilhelminaoord die vertrouwde omgeving kunnen bieden, kijk ik met plezier de toekomst tegemoet

Met vriendelijke groet,
Marlies