Ouderraad

Ouderraad op OBS De Kievitshoek

De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van basisschool De Kievitshoek. De ouderraad houdt zich onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Denk maar aan verschillende creatieve activiteiten, het sinterklaasfeest, de kerstactiviteit, het schoolreisje, het zomerfeest en nog veel meer.

Ook beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan activiteiten. De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt € 57,75 per kind in de groepen 1 t/m 6. Voor de groepen 7 t/m 8 is de ouderbijdrage €73,50. De ouder bijdrage wordt gebruikt om alle activiteiten, zoals hierboven benoemd, op school voor uw kinderen te organiseren.

Daarnaast is de OR verantwoordelijk voor het regelen van het ophalen van oud papier. Zij zorgen ervoor dat er voldoende ouders gevraagd worden om oud papier te kunnen halen.

De Ouderraad vergadert meerdere keren per jaar. De dagen waarop er wordt vergaderd zijn ruim van te voren vastgelegd. Zo kan iedereen hiermee rekening houden. Alle vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat u van harte welkom bent om een vergadering bij te wonen. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden plaats op school.

Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR of wilt u misschien zelf iets doen binnen school? Dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de OR. Helpt u ook mee? Want ouders geven geur en kleur aan school. Contact zoeken via email kan ook.

Dit zijn de leden van de Ouderraad:

Francis Jager penningmeester / coördinator oud papier
Gioia Haveman voorzitter
Anna Mulder lid
Jannie Oostra lid
Linda Peereboom lid
Jacobina Silvius lid
Heleen Gort leerkracht
Nienke de Kleuver leerkracht