Ouderraad

Ouderraad op OBS De Kievitshoek

De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van basisschool De Kievitshoek. De ouderraad houdt zich onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Denk maar aan verschillende creatieve activiteiten, het sinterklaasfeest, de kerstactiviteit, het schoolreisje, het zomerfeest en nog veel meer.

Ook beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan activiteiten. De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt € 57,75 per kind in de groepen 1 t/m 6. Voor de groepen 7 t/m 8 is de ouderbijdrage €73,50

De OR heeft een dagelijks bestuur. De OR bestaat uit: voorzitter Barbara Mensink, penningmeester Gonnie Dassen en leden Harold Teeuwen, Christa Leffers (oud papier), Harmke Donker en Monique Vaartjes. De Ouderraad vergadert meerdere keren per jaar. De dagen waarop er wordt vergaderd zijn ruim van te voren vastgelegd. Ze staan in de kalender op de internetsite vermeld. Zo kan iedereen hiermee rekening houden. Alle vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat u van harte welkom bent om een vergadering bij te wonen. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op school.

Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR of wilt u misschien zelf iets doen binnen school? Dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de OR. Helpt u ook mee? Want ouders geven geur en kleur aan school. Contact zoeken via email kan ook..

Dit zijn de leden van de Ouderraad:

secretaris
Gonnie Dassen penningmeester
Christa Leffers oud papier
Barbara Mensink voorzitter
Harold Teeuwen lid
Harmke Donker lid
Monique Vaartjes lid
Heleen Gort leerkracht
Miriam van Biljouw leerkracht