maandag 15 juni 2020

Op deze dag brengen de leerkrachten op basis van observaties en toetsresultaten in kaart waar ieder kind in zijn/haar ontwikkeling staat en welke gevolgen dit voor het onderwijsaanbod voor de individuele leerling, de groep of de school heeft.

Ga terug naar de vorige pagina