Spelen in de zandbak

De school

De school is gelegen aan de rand van Wilhelminaoord. De school wordt omgeven door veel groen en een ruim schoolplein. In 2008 is de school grondig gerenoveerd en uitgebreid. Het uitgangspunt van ons handelen is, dat ieder kind uniek is en de mogelijkheid heeft zich te ontwikkelen. Daarnaast gaan wij ervan uit dat ieder kind zijn eigen specifieke talenten heeft. De ontwikkeling van kennis, vaardigheden en talenten doet een kind op zijn eigen wijze en in een min of meer eigen tempo. Wij willen dat een kind op De Kievitshoek tot zijn recht komt en dat het zich op zijn plaats voelt. Bij ons leert een kind, dat het anderen moet respecteren, dat het tolerant moet zijn, dat het gevoelens mag uiten en gevoelens van een ander moet respecteren.

Ons motto: Daar waar leren leuk is!