Spelen in de zandbak

Voorschoolse opvang

Er bestaat de mogelijkheid om uw kind op obs De Kievitshoek ook voor schooltijd op te vangen. Dit bijvoorbeeld in verband met uw werk. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij directeur André Westerveld.